Tham gia sàn giao dịch việc làm tháng 03/2018

Tham gia sàn giao dịch việc làm tháng 03/2018

Căn cứ công văn số 12 /TB-TTDVVL ngày 24/02/2018 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An về việc tổ chức sàn Giao dịch việc làm tháng 3 năm 2018

Thông báo sinh viên tham gia Sàn giao dịch việc làm tháng 8 năm 2017

Thong bao sinh vien tham gia san giao dich viec lam

Phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất và lần thứ hai tháng 8/2017 tổ chức ngày 05/8/2017 và ngày 15/8/2017 (thời gian từ 7h30 đến 11h30) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An, địa chỉ : số 78, Quốc lộ 1A, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thông báo sinh viên tham gia sàn giao dịch việc làm tháng 11/2017

Thong bao sinh vien tham gia san giao dich viec lam

Phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất và lần thứ hai tháng 11/2017 tổ chức ngày 05/11/2017 và ngày 15/11/2017 (thời gian từ 7h30 đến 11h30) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An

Thông báo sinh viên tham gia Sàn Giao dịch việc làm

Thông báo sinh viên tham gia Sàn Giao dịch việc làm

Phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất và lần thứ hai tháng 5/2017 tổ chức ngày 05/6/2017 và ngày 15/6/2017 (thời gian từ 7h30 đến 11h30) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An, địa chỉ : số 78, Quốc lộ 1A, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Tìm kiếm việc làm