Thông báo sinh viên tham gia Ngày hội việc làm

THÔNG BÁO

V/v sinh viên tham gia Ngày hội tuyển dụng

Căn cứ công văn KTSGN16-058 ngày 01/12/2016 của Thương vụ Tổng Lãnh sự Quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sắp ra trường thuộc các hệ Cao đẳng, đại học, sau Đại học cũng như những người đã tốt nghiệp, đồng thời giúp các bạn sinh viên có thêm thông tin về nhà tuyển dụng cũng như cơ hội tìm hiểu văn hóa và yêu cầu từ các đơn vị tuyển dụng Hàn Quốc, Phòng Quản lý Đào tạo và CTHSSV thông báo đến sinh viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An để tham gia tuyển dụng:

Thời gian: ngày 15/12/2016 (Thứ năm)

Địa điểm:Lầu 3, Khách sạn Nikko Saigon (235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TPHCM)

Đơn vị tổ chức: Thương vụ Tổng Lãnh sự Quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (KOTRA)

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
NGUYỄN THỊ TÀI

Tìm kiếm việc làm