Trung tâm dịch vụ việc làm Long An tháng 1/2018

Căn cứ vào thông báo tuyển dụng của Trung tâm dịch vụ việc làm Long An tháng 1/2018, Trung Tâm Đảm bảo Chất lượng – QHDN&CTSV, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo đến các sinh viên của trường như sau:

Tìm kiếm việc làm