Công ty bảo hiểm quân đội Long An

Công ty bảo hiểm quân đội Long An cần tuyển

1. 04 NV Kinh Doanh ( 02 nam 02 nữ)

2. 01 TP Kinh Doanh Làm việc tại Đức Hòa

3. 01 P.Giám đốc kinh doanh làm việc tại Long An đã có kinh nghiệm BH

Yều cầu:

- Cao Đẳng trở lên

- Ngoại hình ưa nhìn

Liên hệ : 0935.498.173 Mr Đạt giám đốc

Tìm kiếm việc làm